Vad är ditt favoritprogram för stationära sökmotorer?

GrepWin


GrepWin är ett program med öppen källkod som specialiserar sig på att hitta text i dokument; det stöder avancerade reguljära...
Du har inte behörighet att se hela innehållet i den här artikeln. Logga in eller registrera dig nu.