Dark Web
En vanlig missuppfattning om internet är att när du öppnar google kan du komma åt allt som finns tillgängligt online. Faktum är att endast cirka 5-10% av informationen på internet är tillgänglig via vanliga webbläsare som Google Chrome eller Mozilla Firefox, känd som ”surface web”.

Allt annat på internet finns på antingen den Deep Web eller Dark Web och de är inte lika lättillgängliga eller lika säkra. Så om du...
Du har inte behörighet att se hela innehållet i den här guide. Logga in eller registrera dig nu.