Project SECURITY
Project SECURITY är ett fristående PHP Script utanför WordPress men som fungerar ihop med WordPress och ger dig ett extra skydd för: SQLi Protection, Proxy Protection, AdBlocker Detection, Headers Check och mycket mer. Det är enkelt att installera och konfigurera, men du ska nog se det här mer som ett komplement till det du redan har och har du inget skydd för din WordPress-sida så är det på tiden att du...
Du har inte behörighet att se hela innehållet i den här artikeln. Logga in eller registrera dig nu.