Project SECURITY
Project SECURITY är ett fristående PHP Script utanför WordPress men som fungerar ihop med WordPress och ger dig ett extra skydd för: SQLi Protection, Proxy Protection, AdBlocker Detection, Headers Check och mycket...
Du har inte behörighet att se hela innehållet i den här artikeln. Logga in eller registrera dig nu.