Tips
Tips
LiteSpeed Cache for XF2 - Community

XenForo Plugins Gratis LiteSpeed Cache for XF2 - Community 2.6.23

Ingen behörighet att ladda ner
Filstorlek
22,1 kB
Pris
GRATIS
Språk
Engelska
Kompatibla XF versioner
2.0, 2.1, 2.2
Utvecklat av LiteSpeed Technologies, LiteSpeed Cache Plugin för XenForo 2 (LSCXF2) är ett PHP baserat plugin som kommunicerar med din installation av LiteSpeed Web Server (LSWS) och dess inbyggda sidcache, LSCache. Eftersom LSCache är inbyggt direkt i LSWS reduceras omkostnaderna avsevärt och cachning kan göras mer effektivt än med andra PHP-baserade cachar.

Den nuvarande communityversionen av LSCXF2 cachar bara och serverar sidor för icke-inloggade användare. Efter att en användare har loggat in kommer deras sidförfrågningar alltid att träffa backend.

Ytterligare plugin-funktioner
 • Minska serverbelastningen avsevärt och förbättra webbplatsens prestanda genom automatisk sidcaching.
 • Stöd för HTTPS, HTTP / 2 och QUIC out-of-box
Installation
 1. Ladda ner LiteSpeed Cache for XenForo-pluginpaketet.
 2. Inaktivera andra sidcachar eftersom dessa kommer att störa LSCXF2.
 3. Gå till servern som är värd för din XenForo-installation, antingen direkt eller med ssh / sftp.
 4. Från den uppackade LSCXF2 mappen kopierar du alla filer under uppladdning till uppladdningsmappen för din XenForo installation.
 5. I XenForo-kontrollpanelen navigerar du till avsnittet Tillägg för att slutföra installationen.
Konfiguration
När du har laddat ner och installerat ditt plugin redigerar du .htaccess med koden nedan och gör följande ändringar där så är lämpligt:
 • Ersätt xf_user med det nya värdet om du ändrade det i XenForo Configuration.
 • Om du vill cache i mer eller mindre än 360 sekunder ändrar du 360 till det antal sekunder du vill. (Rekommenderas <10 minuter):
Konfiguration:
# LiteSpeed XenForo cache
<IfModule litespeed>
  CacheLookup public on
  RewriteEngine On
   # cache
   RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !xf_user [NC]
   RewriteRule .* - [E=Cache-Control:max-age=360]
   # no cache
   RewriteCond %{HTTP_COOKIE} xf_user [NC]
   RewriteRule .* - [E=Cache-Control:vary=loggedin]
   RewriteCond %{HTTP_COOKIE} xf_user [NC]
   RewriteRule .* - [E=Cache-Control:no-cache]
</IfModule>
Författare
micke
Nedladdningar
0
Visningar
40
Första upplägget
Senast uppdatering
Betyg
0.00 stjärna(or) 0 betyg

Mer filer av micke

Taggar
litespeed cache
Top