Tips
Tips
Post Subject

XenForo Plugins Silver Post Subject 1.0.0

Ingen behörighet att ladda ner
Filstorlek
40,6 kB
Pris
5 Silverkrediter
Språk
Engelska
Kompatibla XF versioner
2.1 , 2.2
Filinformation
Endast för Xenforo v2.2 +
Post Subject


Inläggsämne tillåter dina medlemmar att lägga till en ämnesrubrik i sina inlägg, om alternativet för forumet är inställt på att tillåta. Om du inte tillåter ett inläggsämne i andra forum finns det ett alternativ att visa trådens titel i ämnesbehållaren (för varje inlägg efter det första). Inläggsämnen och inläggstitlar (om de är aktiverade) visas direkt ovanför meddelande blocket.

Att visa trådens titel ovanför varje meddelande kan vara bra för att hålla medlemmarna fokuserade på ämnet, särskilt om tråden spänner över flera sidor. Trådtitlar föregås av en bubbelsymbol följt av Re: för att skilja dem en del från ett inläggsobjekt. Dessa båda kan ställas in så att de inte visas i stilegenskaper eller kan ändras (Re formuleras och det kan ändras i frasen).

Inläggsobjekt som har skrivits in av medlemmar kan användas för att visa en innehållsförteckning om alternativet är inställt. Om den är inställd visas i forumvyn en bokikon till vänster om trådens titel (endast om tråden har minst ett inläggsämne). När du klickar öppnas en innehållsförteckning för den tråden i ett modal och en medlem kan klicka på ett inläggsämne för att tas direkt till meddelandet som har det ämnet. I trådvyn visas en knapp centrerad och ovanför sidans navigationsblock.

Inläggets titel och behållarna för inlägget kan utformas på vilket sätt du vill. Se skärmdumpen med titeln styling_example.png för ett exempel.

Använda ämnen
 • för att skriva forum: kapitel ett, kapitel två, etc., eller för att identifiera varje kapitel med namn
 • för dina forumregler och guider om de finns i en tråd: medlemmar kan enkelt hoppa till avsnittet som de kanske vill läsa om istället för att bläddra och leta efter avsnittet "Vad man inte ska posta"
 • var som helst en innehållsförteckning skulle vara till nytta

Alternativ
AdminCP -> Inställningar -> Alternativ -> [EAE] Inläggsämne
 • Använd trådtitlar som inläggsämnen: om det väljs och ett forum inte tillåter inläggsämnen så visas trådens titel ovanför varje meddelande efter det första inlägget
 • Inläggets ämneslängd mellan: lägsta och högsta antal tecken för ett inläggs ämne. Värdena varierar mellan 1 och 150 tecken
 • Antal innehållsförteckningar per sida: Antalet ämnen som ska läggas upp innan nästa knapp visas. Minst 12, högst 100, standardvärde till 24 (ungefär den högre änden av antalet kapitel en bok skulle ha)
 • Visa ikoner för innehållsförteckning i forumvyn: om det är valt kommer alla trådar som har minst ett inläggsämne att visas en ikon till vänster om titeln. För artikeltypforum visas ikonen till vänster om Visa hela artikellänken (det ser inte bra ut innan titeln enligt min mening). Genom att klicka på ikonen öppnas innehållsförteckningen. Standardinställd markerad
 • Knappen Visa innehållsförteckning i trådvyn: om den väljs visas en innehållsförteckningsknapp ovanför sidans navigationsbehållare. Genom att klicka på knappen öppnas innehållsförteckningen. Standardinställd markerad
AdminCP -> Forum -> Noder -> Välj ett forum -> Avancerade alternativ
 • Tillåt rubriker för inlägg i detta forum: standardinställningen är inte markerad. Välj för att tillåta trådar i detta forum att ha inläggsämnen
 • Kräv inläggsrubriker i detta forum: standardinställningen är inte markerad. Om postämnen är tillåtna i det här forumet är det ett krav att kontrollera detta. Normalt skulle detta inte väljas eftersom en ämnesrubrik kan gälla för x antal meddelanden (dvs. kapitel x kan bestå av fyra eller fler inlägg)
Behörigheter
 • AdminCP -> Forum -> Forumbehörigheter -> Välj ett forum -> Välj en grupp -> Forumbehörigheter
 • [EAE] Bypass inställning av ämneskrav: markera detta för att tillåta användare att kringgå rubrikerna Kräv inlägg i detta forum. Detta lades till så att moderatorer kan redigera meddelanden utan att behöva lägga till en ämnesrubrik (för trådar som har skapats innan det här tillägget installerades).
Stilegenskaper
 • AdminCP -> Utseende -> Stilegenskaper -> [EAE] Inläggsämne
 • Inställningar: avser främst trådtitlar som används som inläggsobjekt.
 • Stilgrupper: de återstående grupperna hanterar utformningen av ämnesrubriker och behållare, trådtitlar och behållare och innehållsförteckningen
Moderatoråtgärder när det finns inläggsobjekt
 • Sammanfogande trådar: postämnen bibehålls
 • Sammanfoga inlägg: inläggsobjektet för målpost bibehålls, källposterna tar bort sina inläggsobjekt
 • Kopiera inlägg: ämnet för inlägget tas bort
 • Rörliga trådar: om en tråd som har inläggsobjekt flyttas till ett forum som inte tillåter inläggsobjekt behålls inläggsobjekten men visas inte (länken / knappen för innehållsförteckningen kommer inte heller att vara synlig). De underhålls så att om tråden flyttas tillbaka till ett forum som tillåter inläggsämnen, förblir de i takt för den tråden.
Diverse
 • Fraser: börja med eae_psj_
 • Återskapa cachear: [EAE] Återskapa innehållsförteckningen (detta borde aldrig behöva krävas)

Post Subject


Post Subject


Post Subject


Post Subject


Post Subject


Post Subject
Författare
micke
Pris
5.00 Silverkrediter
Nedladdningar
0
Visningar
25
Första upplägget
Senast uppdatering
Betyg
0.00 stjärna(or) 0 betyg

Mer filer av micke

Taggar
post subject
Top