admin columns pro

  1. micke

    Wordpress Plugins Silver Admin Columns Pro 5.3.1

    Med Inline Edit och Bulk Edit kan du uppdatera ditt innehåll snabbt och enkelt utan att behöva öppna varje inlägg ett åt gången. Dessa funktioner är tillgängliga i alla WordPress-listtabeller och för alla posttyp - ingen kodning krävs. För att starta inline-redigering, välj bara knappen "Inline...
Top