advanced tags & prefixes

  1. micke

    IPS Community Plugins Silver Advanced Tags & Prefixes 3.2.1

    Denna applikation förbättrar IPS inbyggda tagg och prefixsystem. Det lägger till anpassad styling och finkornig kontroll över prefix, plus nya inställningar, förbättringar och användbara moderationsverktyg. Prefix skapas uttryckligen via Admin CP och kan väljas från ett separat...
Top