article management system

  1. micke

    XenForo Plugins Silver Article Management System 2.2.2

    AMS (Article Management System) är ett artikelsystem som använder samma ramverk som plugin-programmet Showcase. AMS innehåller många Showcase-funktioner och naturligtvis sina egna "chips": Fasta kategorier Fullständig rättighetskontroll för kategorier Ytterligare fält för artiklar Ytterligare...
Top