asset cleanup pro

  1. micke

    Wordpress Plugins Gratis Asset CleanUp Pro 1.1.8.7

    När det gäller de laddade JavaScript-filerna kan attribut som uppskjutning och asynkronisering tillämpas. Det finns en uppsjö av tekniker som ofta används för att skjuta upp analysen; den enkla och föredragna tekniken är dock att helt enkelt skjuta upp inläsning av JavaScript tills det behövs...
Top