avatar gallery

  1. micke

    XenForo Plugins Gratis Avatar Gallery 2.1.4

    Tillägget inkluderar inte varumärke. Beskrivning: Med det här tillägget kan du erbjuda dina medlemmar ett galleri med i förväg valda avatarer för att användas. Funktionsöversikt: Alternativ: Aktivera Aktivera registreringssidan: Nödvändig Installation: Ladda ner och packa upp filen. Kopiera...
Top