conversation folders

  1. micke

    XenForo Plugins Gratis Conversation Folders 2.0.0

    När det är installerad, vänligen ge önskade användargrupper behörigheten 'Konversationsmappar'. Dessutom kanske du vill ändra det maximalt tillåtna antalet mappar. Detta finns på tilläggets alternativsida. Funktionslista: Organisera dina konversationer genom att tilldela dem till olika mappar...
Top