cookiesens giltighet

  1. micke

    phpMyAdmin Öka autentiseringsgränsen eller inloggningscookiesens giltighet

    Det kan vara irriterande när du håller på med andra saker samtidigt med phpMyAdmin och din phpMyAdmin session avslutas på grund av inaktivitet. *** Hidden text: You do not have sufficient rights to view the hidden text. Visit the forum thread! ***
Top Bottom