core package

  1. micke

    XenForo Plugins Gratis Core Package 1.3.6

    Paketet innehåller bibliotek som vi delar mellan flera av våra tillägg. Hittills har filerna inkluderats i själva tilläggspaketet, men att ha flera tillägg till att använda samma filer kan ibland orsaka en konflikt mellan dem, om de använder olika versioner av filerna. Paketet implementerar...
Top