editor & bb code manager

  1. micke

    XenForo Plugins Silver Editor & BB Code Manager 1.2.1

    Anpassa din XenForo Froala-instans helt. Ändra dina verktygsfältlayout, aktivera och inaktivera BB-koder, använd den nya tabellen och BB-koder i bakgrundsfärg, ge spännande nya teckensnitt för dina användare från din egen server eller externa värdar. Allt ligger i dina händer...
Top