explorerxp

  1. ExplorerXP filhanterare som stöder vy med flera rutor

    Windows Program ExplorerXP filhanterare som stöder vy med flera rutor

    Programmets gränssnitt är ganska enkelt och har verktygsfältets ikoner är från Windows XP tiden. Sidofältet till vänster är mappträdet, som du kan använda för att navigera mellan kataloger. När du väljer en mapp på sidopanelen visas dess innehåll i den högra rutan. Till skillnad från andra...
Top