footer links

  1. micke

    XenForo Plugins Silver Footer Links 2.1.4.2

    Tillägget gör det möjligt att ersätta standardlänkarna i sidfoten med ikonerna Font Awesome. Funktioner Du kan ange ikon på standardlänken Du kan kombinera ikonen och länken Du kan ange endast länk om du vill Du kan justera intensiteten för varje ikon Du kan ställa in ikonernas färg Testad...
Top