invite system

  1. micke

    IPS Community Plugins Silver Invite System 2.4.0 2.4.5

    Denna applikation gör att din hemsida kan använda ett inbjudningssystem för nya registreringar. Du kan göra det obligatoriskt (eller inte, beroende på din konfiguration). I det här fallet krävs en inbjudningskod för att registrera ett nytt konto i din community. Offentliga sidofunktioner...
Top