keepass

  1. Firefox 85 får stöd för import av KeePass och Bitwarden lösenord

    Artikel Webbläsare Firefox 85 får stöd för import av KeePass och Bitwarden lösenord

    Nästa stabila version av Firefox webbläsaren stöder import av lösenord från lösenordshanterarna KeePass och Bitwarden och lösenordshanterare som använder samma format. Nuvarande stabila versioner av Firefox webbläsaren stöder två lösenordsrelaterade import och exportalternativ som standard...
Top