known bots

  1. micke

    XenForo Plugins Gratis Known Bots 3.16.0

    Detta XenForo 2.x tillägg lägger till ytterligare definitioner för botdetektering i sessioner. Detta möjliggör en mer exakt indikering av antalet användare vs robotar online vid en given tidpunkt. Krav Detta tillägg kräver PHP 7.0.0 eller högre och fungerar på XenForo 2.x Vi lägger också till...
Top