litespeed cache

  1. micke

    XenForo Plugins Gratis LiteSpeed Cache for XF2 - Community 2.6.23

    Utvecklat av LiteSpeed Technologies, LiteSpeed Cache Plugin för XenForo 2 (LSCXF2) är ett PHP baserat plugin som kommunicerar med din installation av LiteSpeed Web Server (LSWS) och dess inbyggda sidcache, LSCache. Eftersom LSCache är inbyggt direkt i LSWS reduceras omkostnaderna avsevärt och...
Top