local time

  1. micke

    XenForo Plugins Gratis Local Time 1.0.1

    Denna enkla installation och färdiga tillägg lägger till användarnas lokala tid till deras meddelandesidfält, med förskjutningen från besökarens tidszon tillgänglig i en verktygstips.
Top