member self delete

  1. micke

    XenForo Plugins Silver Member Self Delete 2.0.2

    Detta tillägg ger dina medlemmar möjlighet att radera sina egna konton. Du har möjlighet att ställa in en "cool down period", under vilken tid åtkomst till forumet är begränsad till ett meddelande om att deras konto är planerat för radering, dom kan avbryta radering innan cool down period...
Top