o&o shutup10

  1. micke

    Windows Gratis O&O ShutUp10 1.8.1415

    Det här är ett fristående Windowsprogram som inte installeras i datorn. O&O ShutUp10 betyder att du har full kontroll över vilka komfortfunktioner under Windows 10 du vill använda och du bestämmer när vidarebefordran av din data går för långt. Med ett mycket enkelt gränssnitt bestämmer du hur...
Top