prefix actions

  1. micke

    XenForo Plugins Silver Prefix Actions 2.0.6

    Detta tillägg lägger till möjligheten att öppna, stänga, fästa eller ta bort trådar automatiskt när något prefix är valt. Om skribenten till inlägget har tillstånd att använda ett prefix, kan de ändra prefixet när som helst och tråden kommer att vara öppen, stängd, fast eller borttagen enligt...
Top