quick reply button for threads

  1. micke

    XenForo Plugins Gratis Quick Reply Button For Threads 2.0.0

    Enkelt tillägg som lägger till en snabb svarsknapp högst upp på trådarna. Detta gör det lätt för användare att svara på en tråd utan att bläddra till botten för att komma till redigeraren. Genom att klicka på knappen öppnas redigeraren:
Top