report improvements

  1. micke

    XenForo Plugins Silver Report Improvements by Xon 2.7.5

    En samling förbättringar av XFs rapporteringssystem. Vid installation kopieras alla befintliga varningar till en ny logg för varningsspårning och associeras med rapporter. Denna process sker som en bakgrundsuppgift och är inte störande. Notera; när rapporter skickas till ett forum kan varning...
Top