sårbar webbplats

  1. micke

    Linux VIP Medlem Hur du hittar en sårbar webbplats

    Det finns olika sätt att hacka en databas på nätet, beroende på vilka kunskaper du har så väljer du det du kan, det här är ett sätt och kan vara lite tidsödande om du får en nit gång på gång, men samtidigt välldigt lätt att göra, även för den som inte kan. Detta är vanligtvis den tuffaste biten...
Top