signup abuse detection and blocking

  1. micke

    XenForo Plugins Silver Signup abuse detection and blocking 1.8.12

    Ytterligare krav: php 5.6+ | Utgående HTTP- och DNS-förfrågningar | socket_create support för portscanning Från (enkel) detektion av flera konton till isp/anslutning fingeravtryck med poängbaserad moderering/avvisande logik. Dessa är mycket effektiva för att minska skräppost. Stöder...
Top