sophia script

  1. Windows 10 Sophia Script

    Windows Program Windows 10 Sophia Script

    Windows 10 Sophia Script är ett kraftfullt PowerShell-skript för att göra alla typer av tweaks i Windows 10 system. Ett mycket kraftfullt men ändå komplext alternativ reserverat för avancerade Windows användare som vet hur man läser och redigerar PowerShell-skript. Allt du behöver göra är att...
Top