tabeller

  1. micke

    phpMyAdmin Maximalt tabeller som visas per sida

    Som standard visas det 250 tabeller i phpMyAdmin och det kan vara ganska irriterande att inte kunna få se alla tabeller på en och samma sida. En enkelt men värdefullt liten rad som du kan kopiera in i config.inc.php: $cfg['MaxTableList'] = 500; Ändra bara siffran från "500" till ditt eget...
Top