taggar

  1. micke

    CSS - Html Taggen "details"

    En användningsbar tagg är details som är lite underskattad, men som oftast vill en ägare till hemsidan kanske visa hela texten för sina besökare, men för en snyggare utformning och ev. platsbrist kan vi använda oss av taggen details. Använd dig av koden: <p><details open=""> <summary>Klicka på...
Top