thread & quick reply

  1. micke

    XenForo Plugins Silver Thread & Quick Reply Placeholders & Templates 2.0.2

    Detta är ett coolt litet tillägg som gör att du kan ha tråd / inläggsmallar och hantera platshållare. Dessa ställs in i varje forum individuellt genom att redigera forumet i ACP. Platshållare kan användas för att leda användarna att göra eller inte göra något. Platshållare kommer att dyka upp i...
Top