user mentions improvements

  1. micke

    XenForo Plugins Silver User Mentions Improvements by Xon 2.7.6

    Förbättringar av XenForos system för användarnamn. Detta tillägg var ett privat tillägg två veckor före offentliggörande. Detta tillägg är inte utformat för att hantera stora gruppmedlemskap. Den här funktionen kan läggas till i framtiden. Funktioner: Nämnbara användargrupper...
Top