warning improvements

  1. micke

    XenForo Plugins Silver Warning Improvements 2.5.5

    En samling förbättringar av XFs varningssystem. Detta tillägg förväntar sig att alla användare som kan utfärda varningar ska vara medlem i standardregistrerad användargrupp. Om detta inte är fallet har du inte tillstånd att utfärda varningar förrän du lägger till alla i gruppen Registrerade...
Top