watch forums after registration

  1. micke

    XenForo Plugins Silver Watch Forums After Registration 2.0.0

    I "Användarregistrering" kan det anges vilket forum den nya medlemmen ska automatiskt läsa efter registreringen.
Top