wide admin panel

  1. micke

    XenForo Plugins Gratis Wide Admin Panel 2.1 Alpha

    Mycket användbar förändring om du ofta arbetar med mallar i adminpanelen och har widescreen Växla Admin TMS för att slå på / av vid behov Orginal Admins kontrollpanel Admins kontrollpanel med plugin
Top